Vizag Diaries (Day 3) (Vizag – Araku Tour)

Vizag Diaries (Day 3) (Vizag – Araku Tour)

Each time when we are travelling, the experience becomes a diary for us – so we named it as Our Vizag Diaries (Day 3) (Vizag – Araku Tour).

Vizag, Visakhapatnam,, Travel diary, touring,explore, Araku, Coffee plantation
Araku Valley Scene from train

Continue reading “Vizag Diaries (Day 3) (Vizag – Araku Tour)”